Calculators

Bruto-netto

Met deze simulatietool kunt u bij benadering berekenen hoeveel het nettoloon van een werknemer of een nieuwe kandidaat zal bedragen in functie van het brutoloon dat u hem toekent. Deze tool kan niet gebruikt worden om het loon van een arbeider te simuleren. Hiervoor dient u uw Payroll Administrator...

Opzeggingstermijn

Met deze berekeningstool kunt u de opzeggingstermijn berekenen die van toepassing is in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst, zowel in geval van ontslagname door de werknemer als in het geval van ontslag door de werkgever.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze berekeningstool...

Bedrijfswagen

Deze simulatietool berekent hoeveel het voordeel alle aard (VAA) bedraagt indien u een bedrijfswagen toekent die ook voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt. Dit voordeel wordt opgeteld bij het bedrag van de belastbare bezoldiging en zo onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Indien de werknemer...