Documenten

Laatste nieuws

22.09.2023
De jonge werknemer die zijn studies heeft beëindigd en die een eerste beroepsactiviteit start in oktober, november of december 2023 is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing gedurende het volledige vierde kwartaal van 2023 en dit voor zover hij aan bepaalde voorwaarden voldoet.
21.09.2023
Vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025 kunnen werkgevers een werkhervattingspremie van 1.000 EUR aanvragen indien een werknemer na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid (meer bepaald vanaf één jaar onafgebroken arbeidsongeschiktheid) het werk opnieuw gedeeltelijk hervat met goedkeuring van de arbeidsarts van de mutualiteit. Deze premie heeft tot doel om de werkhervatting aan te moedigen van langdurig arbeidsongeschikten
12.09.2023
Ik heb een brief ontvangen die aangeeft dat er beslag zal worden gelegd op het loon van mijn werknemer. Wat moet ik nu concreet ondernemen?