Documenten

Laatste nieuws

18.07.2024
Vanaf 1 juli 2024 en tijdens de komende 3 maanden zal het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding verhoogd worden tot 0,4297 EUR per kilometer. Voorheen was dit 0,4265 EUR per kilometer.
04.06.2024
Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van zijn arbeidstijd aan thuiswerk doet (gemiddeld 1 voltijdse werkdag per week beoordeeld op maandbasis), kan de werkgever aan de werknemer een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen. In juni werd het maximumbedrag van deze kantoorvergoeding geïndexeerd tot 154,74 EUR per maand (voordien was dit 151,70 EUR per maand).
03.06.2024
Gelet op de afwezigheden deze zomer zou ik graag beroep doen op mijn neefje om een handje te helpen tijdens de maand juli. Onder welke voorwaarden kan ik hem aanwerven als een student?