Bedrijfswagen

Deze simulatietool berekent hoeveel het voordeel alle aard (VAA) bedraagt indien u een bedrijfswagen toekent die ook voor persoonlijke doeleinden wordt gebruikt. Dit voordeel wordt opgeteld bij het bedrag van de belastbare bezoldiging en zo onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Indien de werknemer een persoonlijke bijdrage levert kan het zijn dat het voordeel alle aard in sommige gevallen lager ligt. Gelieve in dit geval uw Payroll Administrator te contacteren.

Gegevens van de wagen

Correctiecoëfficiënt

Uitstoot CO²/km

Berekening voordeel wagen

Berekening bijdrage werkgever