opzeggingstermijn

Met deze berekeningstool kunt u de opzeggingstermijn berekenen die van toepassing is in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst, zowel in geval van ontslagname door de werknemer als in het geval van ontslag door de werkgever.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze berekeningstool tot enig doel heeft u te voorzien van een benaderende en indicatieve berekening van de opzeggingstermijn die van toepassing is in geval van ontslag door de werkgever of ontslagname door de werknemer. Deze berekeningstool houdt geen rekening met eventuele uitzonderingen (overeengekomen anciënniteit, bescherming, verkorte opzeggingstermijn ...).

Opgelet: deze tool kan niet gebruikt worden voor de berekening van een opzeggingstermijn van een arbeider.

Het SSN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of schade voortvloeiend uit het gebruik van deze berekeningstool door een gebruiker.