blijf op de hoogte

Filters

19.07.2021
Er is een wet gepubliceerd tot uitbreiding van het rouwverlof dat aan werknemers wordt toegekend in geval van overlijden van bepaalde personen die met hen verwant zijn. Deze wet treedt in werking op 25 juli 2021
16.07.2021
Gezien de aanslepende coronacrisis heeft de regering besloten om de termijnen voor het indienen van een aanvraag voor de Phoenix premie te verlengen
30.06.2021
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het aantal banen op de arbeidsmarkt gedaald is. Daarom heeft de regering een relanceplan aangekondigd
25.06.2021
Vanaf 27 juni 2021 is het telewerk sterk aanbevolen voor alle personeelsleden wiens functie zich hiertoe leent. Er is met andere woorden niet langer sprake van een verplichting tot telewerken.
24.06.2021
Momenteel doet een vals sms'je de ronde dat lijkt te komen van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
23.06.2021
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de regering verschillende maatregelen genomen, waaronder de telewerkverplichting, die voor velen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven is geworden
21.06.2021
Enkele belangrijke punten in verband met de tewerkstelling van studenten
17.06.2021
Aan werknemers die zich voor professionele doeleinden verplaatsen met hun eigen auto, motor of bromfiets, kunt u een forfaitaire kilometervergoeding toekennen
08.06.2021
Zoals aangekondigd in onze vraag van de maand juni, heeft het Overlegcomité op vrijdag 4 juni een algemene versoepeling van de maatregelen vanaf woensdag 9 juni bevestigd
01.06.2021
Tot wanneer is telewerken verplicht? Geldt deze verplichting ook voor gevaccineerde werknemers?
31.05.2021
Zoals aangekondigd in onze news van 29 maart 2021, heeft het Overlegcomité op woensdag 24 maart 2021 beslist om de controles in verband met de naleving van de telewerkverplichting te verscherpen