blijf op de hoogte

Filters

18.07.2024
Vanaf 1 juli 2024 en tijdens de komende 3 maanden zal het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding verhoogd worden tot 0,4297 EUR per kilometer. Voorheen was dit 0,4265 EUR per kilometer.
04.06.2024
Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van zijn arbeidstijd aan thuiswerk doet (gemiddeld 1 voltijdse werkdag per week beoordeeld op maandbasis), kan de werkgever aan de werknemer een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen. In juni werd het maximumbedrag van deze kantoorvergoeding geïndexeerd tot 154,74 EUR per maand (voordien was dit 151,70 EUR per maand).
03.06.2024
Gelet op de afwezigheden deze zomer zou ik graag beroep doen op mijn neefje om een handje te helpen tijdens de maand juli. Onder welke voorwaarden kan ik hem aanwerven als een student?
02.05.2024
Ik heb een e-mail ontvangen van de RSZ waarin ik werd geïnformeerd over de lancering van de Federal Learning Account om de opleidingen van mijn medewerkers te beheren.
25.04.2024
Vanaf 28 april 2024 genieten werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting ondergaan bescherming tegen ontslag en discriminatie. In deze news informeren we u graag omtrent de gevolgen van deze nieuwe bescherming.
17.04.2024
Ben ik verplicht om een outplacementaanbod te doen aan mijn medewerker wiens contract is beëindigd wegens medische overmacht ?
27.03.2024
Onder voorbehoud van een officiële bevestiging van de RSZ en de fiscus, zal vanaf 1 april 2024 en in de komende 3 maanden het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding verlaagd worden tot 0,4265 EUR per kilometer.
18.03.2024
Ik zou dit jaar graag een fiscaal voordelig bonusplan invoeren in mijn onderneming. Is dit nog mogelijk? Ik vernam iets over een CAO-90-bonus. Kan u mij wat meer uitleg geven?
14.03.2024
Wanneer een bediende uit dienst gaat, wordt hem vertrekvakantiegeld uitbetaald door zijn vorige werkgever. Bij de nieuwe werkgever wordt dit vertrekvakantiegeld vervolgens verrekend. Tot 31 december 2023 werd dit in 1 keer verrekend, meestal in de maand juni. Vanaf 2024 zal deze verrekening echter op progressieve wijze worden doorgevoerd (maandelijks bij opname vakantie). Hieronder informeren wij u graag over de wijzigingen aan deze verrekeningsregels.
06.03.2024
Vanaf 1 februari 2024 is de prijs van een treinkaart van de NMBS verhoogd met 5,90%. Deze verhoging van de prijs van een treinkaart kan mogelijk leiden tot een verhoging van uw tussenkomst in de vervoerskosten van uw werknemers die het openbaar vervoer gebruiken om naar het werk te komen. Hieronder vindt u een samenvatting van de regels die gelden voor werknemers in het notariaat (PC 216) met betrekking tot de vergoeding voor vervoerskosten voor woon-werkverkeer, afhankelijk van het gebruikte vervoersmiddel.
27.02.2024
Zoals u kon lezen in onze news van 2 maart 2023, dienen ondernemingen uit de privésector die 20 of meer werknemers tewerkstellen, voortaan jaarlijks een opleidingsplan voor hun werknemers op te stellen. Hieronder kan u nogmaals een overzicht terugvinden van de concrete gevolgen van deze verplichting. We voegen ook opnieuw een verwijzing toe naar een model van opleidingsplan voor de sector van het Notariaat.
09.02.2024
Werkgevers die op 2 januari 2021 meer dan 20 werknemers tewerkstelden, zijn overeenkomstig CAO nr. 104 verplicht om een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers op te stellen dat geldig is voor de periode van 2021 tot en met 2024.

Pagina's