blijf op de hoogte

Filters

07.10.2021
In het kader van het welzijnsbeleid van toepassing in de ondernemingen dient de werkgever, elk jaar, een jaarlijks actieplan op te stellen als praktische uitwerking van het vijfjaarlijks globaal preventieplan
07.10.2021
Ik merk op dat mijn werknemers het afgelopen jaar niet veel vakantiedagen hebben opgenomen. Zijn de werknemers verplicht om hun resterende vakantiedagen dit jaar nog op te nemen? Of mogen zij deze ook overdragen naar volgend jaar?
06.10.2021
We behandelen momenteel een ontzettend groot aantal e-mails
04.10.2021
Op 24 september 2021 heeft het federale kernkabinet beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht, die in het leven geroepen werd naar aanleiding van de coronacrisis, te verlengen tot en met 31 december 2021
23.09.2021
De jonge werknemer die zijn studies heeft beëindigd en die een eerste beroepsactiviteit start is onder bepaalde voorwaarden tijdelijk vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing
03.09.2021
Welke regels voor telewerk zijn vanaf 1 september van toepassing?
09.08.2021
Het systeem van de bijkomende vrijwillige overuren wordt op verschillende punten verduidelijkt.
09.08.2021
De relancemaatregel die aangekondigd werd in onze news van 30 juni 2021, is nu ook officieel gepubliceerd.
02.08.2021
De coronapremie was reeds meermaals aangekondigd in de pers, maar kan nu ook officieel worden toegekend
19.07.2021
Er is een wet gepubliceerd tot uitbreiding van het rouwverlof dat aan werknemers wordt toegekend in geval van overlijden van bepaalde personen die met hen verwant zijn. Deze wet treedt in werking op 25 juli 2021
16.07.2021
Gezien de aanslepende coronacrisis heeft de regering besloten om de termijnen voor het indienen van een aanvraag voor de Phoenix premie te verlengen