blijf op de hoogte

Filters

20.01.2022
Het paritair comité 337 heeft recent beslist om anciënniteitsverlofdagen in te voeren indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het recht wordt ingevoerd door de CAO van 14 december 2021 die vanaf 1 januari 2022 in werking treedt voor onbepaalde duur
19.01.2022
Mijn werknemer heeft afgelopen week tijdens zijn skivakantie een been gebroken. Hij geeft aan dat hij de komende vier weken niet kan komen werken. Ben ik dan als werkgever gewaarborgd loon verschuldigd?
11.01.2022
Als u voor het jaar 2021 meer dan 41.700 EUR aan bedrijfsvoorheffing aangegeven hebt, kunt u voor het jaar 2022 geen driemaandelijkse aangiften indienen. De aangiften moeten dan op maandelijkse basis gebeuren
06.01.2022
Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van zijn arbeidstijd aan thuiswerk doet, kan de werkgever aan de werknemer een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen. Het bedrag van deze kantoorvergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2022 132,07 EUR. Hieronder brengen wij u graag de principes aangaande de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, zoals opgenomen in de circulaire 2021/C/20, in herinnering.
05.01.2022
Een gepensioneerde kan, onder bepaalde voorwaarden, zijn volledige pensioen behouden terwijl hij een beroepsactiviteit uitoefent
03.01.2022
Zoals aangekondigd in onze news van 24 november 2021, heeft het Overlegcomité op woensdag 17 november 2021 opnieuw de verplichting ingevoerd voor de werkgevers om een maandelijkse verklaring aangaande telewerk te doen. De verklaring voor de maand januari 2022 moet gebeuren uiterlijk op donderdag 6 januari 2022.
28.12.2021
Tijdens het overlegcomité van 22 december 2021 werd aangekondigd dat er voor de werknemers waarvoor telewerk verplicht is, vanaf 26 december maximum één terugkeermoment naar het werk per week mag worden georganiseerd, en niet twee terugkeermomenten naar het werk per week, zoals eerder vooropgesteld werd.
23.12.2021
In het Paritair Comité van de apotheken en tariferingsdiensten (PC 313) werd een sectoraal akkoord afgesloten. In de onderstaande news vinden jullie meer informatie over dit akkoord en over de belangrijkste wijzigingen die binnenkort van kracht zullen worden.
14.12.2021
Met het oog op de huidige gezondheidssituatie als gevolg van de pandemie worden het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona en cao nr. 149 verlengd tot en met 31 maart 2022. Bovendien is het vaccinatieverlof uitgebreid tot minderjarigen.
09.12.2021
In het Paritair Comité voor de vrije beroepen (PC 336) is een ontwerp van sectorakkoord bereikt. In de onderstaande news vinden jullie meer informatie over dit ontwerpakkoord en over de belangrijkste wijzigingen die binnenkort, onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen in de definitieve teksten, van kracht zullen worden.
08.12.2021
Er werd een ontwerpakkoord bereikt binnen het Aanvullend Paritair Comité voor arbeiders (PC 100). In de onderstaande news vinden jullie meer informatie over dit akkoord en over de wijzigingen die binnenkort van kracht zullen worden
06.12.2021
Welke opties staan open voor medewerkers die hun kinderen niet kunnen opvangen naar aanleiding van de vervroegde sluiting van de scholen op 20 december 2021?