blijf op de hoogte

Filters

02.05.2024
Ik heb een e-mail ontvangen van de RSZ waarin ik werd geïnformeerd over de lancering van de Federal Learning Account om de opleidingen van mijn medewerkers te beheren.
25.04.2024
Vanaf 28 april 2024 genieten werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting ondergaan bescherming tegen ontslag en discriminatie. In deze news informeren we u graag omtrent de gevolgen van deze nieuwe bescherming.
17.04.2024
Ben ik verplicht om een outplacementaanbod te doen aan mijn medewerker wiens contract is beëindigd wegens medische overmacht ?
27.03.2024
Onder voorbehoud van een officiële bevestiging van de RSZ en de fiscus, zal vanaf 1 april 2024 en in de komende 3 maanden het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding verlaagd worden tot 0,4265 EUR per kilometer.
18.03.2024
Ik zou dit jaar graag een fiscaal voordelig bonusplan invoeren in mijn onderneming. Is dit nog mogelijk? Ik vernam iets over een CAO-90-bonus. Kan u mij wat meer uitleg geven?
14.03.2024
Wanneer een bediende uit dienst gaat, wordt hem vertrekvakantiegeld uitbetaald door zijn vorige werkgever. Bij de nieuwe werkgever wordt dit vertrekvakantiegeld vervolgens verrekend. Tot 31 december 2023 werd dit in 1 keer verrekend, meestal in de maand juni. Vanaf 2024 zal deze verrekening echter op progressieve wijze worden doorgevoerd (maandelijks bij opname vakantie). Hieronder informeren wij u graag over de wijzigingen aan deze verrekeningsregels.
27.02.2024
Zoals u kon lezen in onze news van 2 maart 2023, dienen ondernemingen uit de privésector die 20 of meer werknemers tewerkstellen, voortaan jaarlijks een opleidingsplan voor hun werknemers op te stellen. Hieronder kan u nogmaals een overzicht terugvinden van de concrete gevolgen van deze verplichting. We voegen ook opnieuw een verwijzing toe naar een model van opleidingsplan voor de sector van het Notariaat.
09.02.2024
Werkgevers die op 2 januari 2021 meer dan 20 werknemers tewerkstelden, zijn overeenkomstig CAO nr. 104 verplicht om een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers op te stellen dat geldig is voor de periode van 2021 tot en met 2024.
07.02.2024
In PC 337, het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, zijn enkele nieuwe CAO’s gesloten. In deze news vinden jullie meer informatie over de inhoud van deze CAO’s en over de belangrijkste wijzigingen die van kracht zijn geworden met ingang vanaf 1 januari 2024.
06.02.2024
Eén van mijn werknemers is al 3 weken ziek. Moet ik mijn preventieadviseur hierover informeren?
22.01.2024
Eén van mijn werknemers had afgelopen week wettelijke vakantie ingepland, maar is in de loop van zijn vakantieweek ziek geworden. Hij vraagt of hij de vakantiedagen, tijdens dewelke hij ziek was, kan recupereren. Wat zijn hiertoe de voorwaarden? Ik meen mij te herinneren dat een specifiek medisch attest moest worden overgemaakt.
12.01.2024
Begin dit jaar zijn de forfaits betreffende de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen en de kantoorvergoeding geïndexeerd

Pagina's