blijf op de hoogte

Filters

12.01.2024
Begin dit jaar zijn de forfaits betreffende de kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen en de kantoorvergoeding geïndexeerd
04.01.2024
Een gepensioneerde kan, onder bepaalde voorwaarden, zijn volledige pensioen behouden terwijl hij een beroepsactiviteit uitoefent.
03.01.2024
Als u voor het jaar 2023 meer dan 46.810 EUR aan bedrijfsvoorheffing aangegeven hebt, kunt u voor het jaar 2024 geen driemaandelijkse aangiften indienen.
26.12.2023
Er werd een protocolakkoord bereikt in het Paritair Comité voor de apotheken en de tarificatiediensten (PC 313) met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de verloning
18.12.2023
Zoals reeds aangekondigd in onze news van 18 april 2023, zullen er vanaf 1 januari 2024 enkele wijzigingen plaatsvinden op het vlak van de wettelijke vakantie. Eén van deze wijzigingen heeft betrekking op de situatie waarbij een werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van wettelijke vakantie.
05.12.2023
Ik heb in de pers gelezen dat er een mogelijkheid zou bestaan om een parafiscaal voordelige “koopkrachtpremie” toe te kennen aan de werknemers. Wat zijn de eventuele voorwaarden en modaliteiten voor het toekennen van deze premie?
04.12.2023
Er werd een protocolakkoord bereikt in het Aanvullend Paritair Comité voor de arbeiders (PC 100) met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de verloning
10.11.2023
Er werd een ontwerp van sectorakkoord bereikt in PC 336, het paritair comité voor de vrije beroepen. In de onderstaande news vinden jullie meer informatie over de belangrijkste elementen van dit akkoord en over de voornaamste wijzigingen die binnenkort van kracht zullen zijn
08.11.2023
Ook dit jaar kunt u uw werknemers naar aanleiding van het eindejaar een geschenk geven. In deze news herinneren we u aan enkele nuttige zaken om rekening mee te houden bij de toekenning van eindejaarsgeschenken aan uw werknemers, zodat zij vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing.
27.10.2023
In het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323) is een protocolakkoord gesloten over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2023-2024. In deze news vinden jullie meer informatie over de belangrijkste wijzigingen die dit akkoord tot gevolg zal hebben.
24.10.2023
Vakantiedagen en feestdagen zijn complexe materies, waarbij diverse formaliteiten moeten worden vervuld en waarbij gefocust moet worden op verschillende aandachtspunten
24.10.2023
Vakantiedagen en feestdagen zijn complexe materies, waarbij diverse formaliteiten moeten worden vervuld en waarbij gefocust moet worden op verschillende aandachtspunten