blijf op de hoogte

Filters

27.10.2023
In het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323) is een protocolakkoord gesloten over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2023-2024. In deze news vinden jullie meer informatie over de belangrijkste wijzigingen die dit akkoord tot gevolg zal hebben.
24.10.2023
Vakantiedagen en feestdagen zijn complexe materies, waarbij diverse formaliteiten moeten worden vervuld en waarbij gefocust moet worden op verschillende aandachtspunten
24.10.2023
Vakantiedagen en feestdagen zijn complexe materies, waarbij diverse formaliteiten moeten worden vervuld en waarbij gefocust moet worden op verschillende aandachtspunten
12.10.2023
Vanaf 1 oktober 2023 en in de komende 3 maanden het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding verhoogd worden tot 0,4259 EUR per kilometer. Voorheen was dit 0,4237 EUR per kilometer
11.10.2023
Enkele maanden geleden heb ik gelezen dat de regels betreffende de opzegtermijnen binnenkort zullen veranderen. Helaas moet ik volgende week afscheid nemen van een medewerker. Kunt u mij daarom informeren over de aankomende wijzigingen en of dit van invloed is op de opzegtermijn, zodat ik geen fout maak bij de betekening van zijn opzegtermijn?
10.10.2023
Onderhoudswerken aan onze infrastructuur op 11 oktober 2023
22.09.2023
De jonge werknemer die zijn studies heeft beëindigd en die een eerste beroepsactiviteit start in oktober, november of december 2023 is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing gedurende het volledige vierde kwartaal van 2023 en dit voor zover hij aan bepaalde voorwaarden voldoet.
21.09.2023
Vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025 kunnen werkgevers een werkhervattingspremie van 1.000 EUR aanvragen indien een werknemer na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid (meer bepaald vanaf één jaar onafgebroken arbeidsongeschiktheid) het werk opnieuw gedeeltelijk hervat met goedkeuring van de arbeidsarts van de mutualiteit. Deze premie heeft tot doel om de werkhervatting aan te moedigen van langdurig arbeidsongeschikten
12.09.2023
Ik heb een brief ontvangen die aangeeft dat er beslag zal worden gelegd op het loon van mijn werknemer. Wat moet ik nu concreet ondernemen?
11.09.2023
De vrijwillige relance-overuren, die naar aanleiding van de coronacrisis in het leven werden geroepen, kunnen opnieuw gebruikt worden. Nadat de herinvoering van de relance-uren reeds door de sociale partners in het sociaal akkoord voor 2023-2024 werd opgenomen, werd nu ook de wet, die het gebruik van deze relance-uren verlengt tot 30 juni 2025, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze uren zijn sociaal- en fiscaalrechtelijk voordelig.
24.07.2023
In het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200) is een protocolakkoord gesloten over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2023-2024.
03.07.2023
Forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan werknemers die zich voor professionele doeleinden verplaatsen met hun eigen auto, motor of bromfiets