blijf op de hoogte

Filters

26.03.2021
Welke opties staan open voor medewerkers die hun kinderen niet kunnen opvangen naar aanleiding van de onvoorziene sluiting van de scholen voor de paasvakantie en de annulatie van bepaalde kampen tijdens de vakantie om de verspreiding van het virus te beperken?
23.03.2021
Ik heb gehoord dat wanneer ik de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindig, deze recht kan hebben op outplacement, wanneer is dit geval?
16.03.2021
Ik heb gehoord dat wanneer ik de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindig, deze recht kan hebben op outplacement, wanneer is dit geval?
05.03.2021
De fiscale administratie heeft een nieuwe circulaire (circulaire 2021/C/20) gepubliceerd die de toekenningsmodaliteiten regelt van de forfaitaire vergoeding
03.03.2021
Om ervoor te zorgen dat oudere werknemers langer aan het werk blijven, werd de CAO 104 afgesloten in de NAR. Deze CAO legt sinds 2013 de verplichting op voor alle werkgevers met meer dan 20 werknemers om een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers op te stellen
03.03.2021
Om ervoor te zorgen dat oudere werknemers langer aan het werk blijven, werd de CAO 104 afgesloten in de NAR. Deze CAO legt sinds 2013 de verplichting op voor alle werkgevers met meer dan 20 werknemers om een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers op te stellen
26.02.2021
Hoewel het woon-werkverkeer momenteel eerder beperkt is, wegens de verplichting tot thuiswerk ten gevolge van de gezondheidscrisis, willen wij u graag informeren dat de NMBS-tarieven sinds 1 februari 2021 verhoogd zijn
18.02.2021
De federale regering heeft 12 februari beslist om de steunmaatregelen die in november 2020 genomen werden te verlengen tot eind juni 2021
12.02.2021
Ik heb gehoord dat je als werkgever een zeer voordelige bonus aan je werknemers kan toekennen indien een collectieve doelstelling die op voorhand wordt vastgelegd behaald wordt. Kan u me hierover meer informatie bezorgen?
03.02.2021
Om de rechtsonzekerheid, die wordt veroorzaakt door het ontbreken van een wettelijk kader voor verplicht of aanbevolen telewerk als gevolg van de gezondheidscrisis, weg te nemen
29.01.2021
De programmawet tot opmaak van de begroting voor 2021 voorziet in een gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor werkgevers waarvan de werknemers een opleiding volgen die aan bepaalde voorwaarden voldoet
28.01.2021
Naar aanleiding van de gezondheidscrisis heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om een nieuwe tewerkstellingsmaatregel in het leven te roepen, die van toepassing is vanaf 1 januari 2021