AFSCHAFFING VAN DE MAANDELIJKSE AANGIFTEPLICHT VOOR TELEWERK VANAF JULI 2021

Het is nu meer dan een jaar geleden sinds we in een gezondheidscrisis terechtgekomen zijn ten gevolge van de coronapandemie. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de regering verschillende maatregelen genomen, waaronder de telewerkverplichting, die voor velen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven is geworden.

Om deze verplichting, die sinds 2 november 2020 geldt, kracht bij te zetten en de controle ervan te vergemakkelijken, moesten alle werkgevers (met uitzondering van degenen die hun bedrijf volledig hebben moeten sluiten) sinds april 2021 maandelijks een telewerkaangifte indienen.

Vanaf juli 2021 hoeven werkgevers echter geen maandelijkse telewerkaangifte meer te doen, zo blijkt uit de instructies op de website van de RSZ.

Eveneens in het kader van de geleidelijke versoepeling van de maatregelen, verklaarde de Eerste Minister op het Overlegcomité van 18 juni dat de verplichting tot telewerken zou eindigen vanaf 27 juni 2021. Telewerk zou niettemin sterk aanbevolen blijven voor werknemers wiens functie het toelaat. Ook het afnemen van testen blijft aangeraden. Deze beslissing van het Overlegcomité moet echter nog wettelijk worden uitgewerkt.

By Lindsay Barbera
Legal Advisor