HET KONINKLIJK BESLUIT TOT INVOERING VAN EEN CORONAPREMIE GEPUBLICEERD

De coronapremie was reeds meermaals aangekondigd in de pers, maar kan nu ook officieel worden toegekend. Eind vorige week werd immers het Koninklijk Besluit gepubliceerd.

Concreet kunnen bedrijven die tijdens de coronacrisis goede resultaten behaald hebben, hun werknemers vanaf 1 augustus 2021 een fiscaal en sociaal gunstige coronapremie van maximaal 500 euro per werknemer toekennen.

 1. Principe

De premie kan vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 toegekend worden in de ondernemingen die goede resultaten hebben behaald (in het Koninklijk Besluit werd evenwel niet verder gedefinieerd wat men dient te verstaan onder goede resultaten). De premie dient toegekend te worden onder de vorm van elektronische of papieren consumptiecheques. Deze cheques mogen daarnaast slechts gebruikt worden in:

 • de inrichtingen die ressorteren onder de horeca-sector;
 • de kleinhandelszaken die, in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de consument in de vestigingseenheid, goederen aanbieden aan de consument, met inbegrip van de hersteldiensten waarbij het te herstellen goed fysiek door de consument in de vestigingseenheid wordt gebracht en afgehaald;
 • de wellnesscentra, met inbegrip van de sauna's, zonnebanken, jacuzzi's, stoomcabines en hammams, 
 • de activiteiten die genoemd worden onder het paritair comité van de toeristische attracties (PC 333), in de bioscopen en in de overige inrichtingen die behoren tot de culturele sector die zijn erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd door de bevoegde overheid;
 • de bowlingzalen, de zwembaden en de fitnesscentra en in de sportverenigingen voor wie een federatie, erkend of gesubsidieerd door de gemeenschappen, bestaat of behoren tot een van de nationale federaties;
 • de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken en barbiers, de tatoeage- en piercingsalons;
 • de rijscholen.
 1.  Op sociaal vlak

De coronapremie is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5 %.

De premie is echter niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan:

 • De toekenning van de coronapremie moet voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal of op ondernemingsvlak, of door een individuele geschreven overeenkomst;
 • Deze (collectieve of individuele) overeenkomst moet de maximale nominale waarde van de consumptiecheque vermelden (met een maximum van 10 EUR per cheque);
 • De eventuele keuze voor elektronische consumptiecheques wordt door deze overeenkomst geregeld;
 • De consumptiecheque moet op naam van de werknemer worden uitgereikt;
 • Het totaalbedrag van de consumptiecheques die de werkgever toekent, mag per werknemer niet meer bedragen dan 500 EUR;
 • De papieren consumptiecheque moet de uitgiftedatum vermelden en dient te vermelden dat de cheque geldig is tot en met 31 december 2022;
 • De consumptiecheque  kan alleen worden gebruikt in inrichtingen/verenigingen of voor de hierboven vermelde activiteiten;
 • De consumptiecheques mogen geheel noch gedeeltelijk in geld omgeruild worden.
 1. Op fiscaal vlak

De coronapremie die wordt toegekend overeenkomstig de principes hierboven (punt 2) is vrijgesteld van belastingen.

De premie is bovendien volledig aftrekbaar voor de werkgever (dus ook de hierboven vermelde bijzondere werkgeversbijdrage).

 1. In de praktijk

Bij afwezigheid van sectorale bepalingen, is de coronapremie een mogelijkheid die geboden wordt aan werkgevers die tijdens de crisis goede bedrijfsresultaten haalden: de toekenning van deze premie is dus geen verplichting! Het staat u als werkgever dan ook vrij om deze al dan niet aan uw personeel toe te kennen als u goede bedrijfsresultaten behaald heeft gedurende de crisis. 

Wij kunnen uiteraard helpen indien u specifieke vragen heeft over dit onderwerp of indien u wenst dat de juridische dienst u begeleidt bij het opstellen van een individuele bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Aarzel in dit geval niet om een e-mail te versturen naar legal@ssn.be.

By Solange Duriau
Legal Advisor