PUBLICATIE VAN DE RELANCEMAATREGEL: DOELGROEPVERMINDERING WERKGEVERSBIJDRAGEN IN HET DERDE KWARTAAL VAN 2021 VOOR ONDERNEMINGEN DIE DE TEWERKSTELLING VERHOGEN

De relancemaatregel die aangekondigd werd in onze news van 30 juni 2021, is nu ook officieel gepubliceerd.

Bijgevolg zullen onder bepaalde voorwaarden, werkgevers in de privésector die het arbeidsvolume in het 3de kwartaal van 2021 verhogen ten opzichte van het 1ste kwartaal van 2021, aanspraak kunnen maken op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor het 3de kwartaal van 2021, en dit voor maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid.

Ter herinnering: om aanspraak te kunnen maken op deze vermindering, moet de werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de werknemers op wie de doelgroepvermindering wordt toegepast, gedurende het kwartaal ononderbroken in dienst houden, tenzij de werknemer zelf ontslag neemt of om dringende reden wordt ontslagen
  • geen dividenden uitkeren aan de aandeelhouders, geen bonussen toekennen aan de leden van de Raad van Bestuur of het directiepersoneel van de onderneming, en geen eigen aandelen inkopen in de loop van 2021;
  • geen collectief ontslag aankondigen in het 2de of het 3de kwartaal van 2021;
  • in 2021 voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 2, afdeling 1, van de Wet van 5 maart 2017 betreffende Werkbaar en Wendbaar werk, meer bepaald wat betreft het verwezenlijken van de interprofessionele opleidingsdoelstellingen. Concreet dienen de sectorale bepalingen hieromtrent gerespecteerd te worden (bijvoorbeeld in de sector van het notariaat heeft elke werknemer een individueel recht op het volgen van 4 opleidingsdagen per jaar). Indien er geen sectorale bepalingen zijn, dienen er in elk geval 2 opleidingsdagen per jaar te worden toegekend per voltijds equivalent.

Voor het overige verwijzen wij naar onze news van 30 juni 2021. In de loop van de maand september/oktober zullen wij u verder informeren over de praktische details. De werkgevers die mogelijk recht hebben op de vermindering, kunnen immers pas na het einde van het derde kwartaal van 2021 worden geïdentificeerd.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben over deze vermindering, aarzel dan niet contact op te nemen met onze juridische dienst via het e-mailadres legal@ssn.be.

By Marie Verschueren
Teamleader Legal