RELANCE-UREN KUNNEN OPNIEUW GEBRUIKT WORDEN

De vrijwillige relance-overuren, die naar aanleiding van de coronacrisis in het leven werden geroepen, kunnen opnieuw gebruikt worden. Nadat de herinvoering van de relance-uren reeds door de sociale partners in het sociaal akkoord voor 2023-2024 werd opgenomen, werd nu ook de wet, die het gebruik van deze relance-uren verlengt tot 30 juni 2025, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze uren zijn sociaal- en fiscaalrechtelijk voordelig.

Tijdens de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022 konden werknemers per kalenderjaar, bovenop het basiscontingent van de vrijwillige overuren, 120 bijkomende vrijwillige overuren,  relance-uren genaamd, presteren. Dit systeem werd in eerste instantie niet verlengd, maar daar komt nu verandering in. Meer bepaald kan een werknemer vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 opnieuw relance-uren  presteren. Hieronder brengen wij alvast de toepasselijke principes in herinnering.

  1. Voorwaarden

De relance-uren laten werknemers, die hiermee akkoord zijn, toe om overuren waarvoor zij een financiële compensatie ontvangen, te presteren.

Naast de vrijwilligheid van de werknemer is het hierbij vereist om voorafgaand aan de prestatie van deze vrijwillige overuren, een schriftelijk akkoord met de werkgever af te sluiten. Dit akkoord is maximaal zes maanden geldig en kan vernieuwd worden indien de werknemer nog steeds bereid is om overuren te presteren en het maximum aantal te presteren overuren nog niet overschreden heeft.

Van zodra het akkoord is afgesloten, kan de werkgever aan de werknemer vragen om overuren te presteren indien dit nodig is. In elk geval mogen de maximumgrenzen van 11 uur per dag en 50 uur per week niet overschreden worden.

In principe mogen er slechts 100 vrijwillige overuren per kalenderjaar gepresteerd worden (= basiscontingent). Dit aantal werd via CAO 129 in de privésector verhoogd naar 120 vrijwillige overuren per kalenderjaar. De 120 relance-uren komen bovenop dit basiscontingent, zonder dat de grens van 220 vrijwillige overuren (basiscontingent en relance-uren) per kalenderjaar mag worden overschreden. Het basiscontingent dient echter niet opgebruikt te zijn alvorens men beroep kan doen op de relance-uren.

Tot slot zal er voor de gepresteerde relance-uren geen inhaalrust moeten worden toegekend, noch zal er overloon dienen te worden betaald.

  1. Parafiscale behandeling

De 120 relance-uren kennen een gunstige parafiscale regeling.

Concreet ziet deze parafiscale regeling er als volgt uit:

  • Op sociaal vlak wordt de vergoeding van deze 120 uren uitgesloten van het loonbegrip. Er zijn dus geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd;
  • Op fiscaal vlak wordt de vergoeding uitgesloten van de inkomstenbelasting. Er is dus geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het loon voor deze uren.
  1. Praktisch

Indien u beroep wenst te doen op dit systeem van relance-uren, kan de juridische dienst u steeds een model van akkoord bezorgen.

Daarnaast dient u op de prestatiestaat duidelijk aan te geven indien relance-uren gepresteerd werden. Dit is mogelijk door volgende vermelding te gebruiken op de prestatiestaat: “X vrijwillige overuren - RELANCE”.

Indien u ten slotte bijkomende vragen heeft over deze news, kan u steeds contact opnemen met onze juridische dienst via legal@ssn.be zodat wij u een model van akkoord kunnen overmaken. 

 

By Laetitia Roelandts
Legal Advisor