TELEWERK NIET LANGER VERPLICHT, MAAR WEL NOG STERK AANBEVOLEN VANAF 27 JUNI 2021

In onze news van gisteren kon u lezen dat de verplichting tot telewerk vermoedelijk zou worden afgeschaft vanaf 27 juni 2021. Gisteren werd het Ministerieel Besluit gepubliceerd dat deze beslissing van het Overlegcomité van 18 juni bevestigt.

Het Ministerieel Besluit van 23 juni 2021 legt vast dat het telewerk vanaf 27 juni 2021 sterk aanbevolen is voor alle personeelsleden wiens functie zich hiertoe leent. Er is met andere woorden niet langer sprake van een verplichting tot telewerken.

Bovendien wordt er in het Ministerieel Besluit evenmin melding gemaakt van het attest dat u op dit ogenblik dient te bezorgen aan de werknemers die aanwezig zijn in de onderneming, om de noodzakelijkheid van hun aanwezigheid aan te tonen.

Naast de afschaffing van de verplichte aangifte van het telewerk (zie onze news van gisteren), vervalt nu dus ook de verplichting tot het opstellen van een attest dat de noodzaak van de aanwezigheid van de werknemer op de arbeidsplaats bevestigt.

Wij benadrukken evenwel dat de ondernemingen er nog steeds toe gehouden zijn om de passende preventiemaatregelen te nemen die de naleving van de regels van social distancing garanderen en die een maximaal niveau van bescherming bieden. U kan steeds contact opnemen met uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk om u hierin bij te staan.

Indien u vragen heeft over de draagwijdte van deze nieuwe bepalingen, aarzel niet om contact op te nemen met onze juridische dienst via het e-mailadres legal@ssn.be.

By Lauren Merens
Legal Officer