VAKANTIEDAGEN 2020

 1. VAKANTIEDAGEN VASTGELEGD OP SECTORAAL NIVEAU

Ter herinnering, in de sector van het notariaat hebben voltijdse werknemers recht op 3 sectorale vakantiedagen. Voor 2020 werden de 3 sectorale dagen vastgelegd door het paritair comité op volgende dagen:

 • Vrijdag 22 mei 2020;
 • Maandag 20 juli 2020;
 • Donderdag 31 december 2020.

Gezien de sectorale vakantiedagen door het paritair comité reeds werden vastgelegd, hebben alle werknemers die in dienst zijn en in principe zouden moeten werken op het moment dat deze vakantiedagen vallen, recht op de sectorale vakantiedag.

Daarnaast wordt er in de sector een communautaire feestdag toegekend. Deze communautaire feestdagen vallen in 2020 op zaterdag 11 juli, zondag 27 september en zondag 15 november. Gezien deze feestdagen tijdens het weekend vallen, wordt de dag waarop de communautaire feestdag kan worden opgenomen, vastgelegd conform de modaliteiten die in het arbeidsreglement voor de vakantiedagen voorzien worden en dit in elk geval na:

 • Zaterdag 11 juli voor de kantoren in Vlaanderen;
 • Zondag 27 september voor de kantoren in Wallonië;
 • Zondag 15 november voor de kantoren in de Duitstalige Gemeenschap.

Voor de kantoren die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben de werknemers recht op een dag die wordt vastgelegd conform de modaliteiten die in het arbeidsreglement voor de vakantiedagen voorzien worden.

2. FEESTDAGEN IN 2020

Per jaar zijn er in België 10 wettelijke feestdagen. In 2020 gaat het om de volgende dagen:

 • Woensdag 1 januari 2020: Nieuwjaar
 • Maandag 13 april 2020: Paasmaandag
 • Vrijdag 1 mei 2020: Dag van de Arbeid
 • Donderdag 21 mei 2020: Onze-Lieve-Heer Hemelvaart
 • Maandag 1 juni 2020: Pinkstermaandag
 • Dinsdag 21 juli 2020: Nationale Feestdag
 • Zaterdag 15 augustus 2020: Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart
 • Zondag 1 november 2020: Allerheiligen
 • Woensdag 11 november 2020: Wapenstilstand
 • Vrijdag 25 december 2020: Kerstmis

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt.

Bijgevolg zullen zaterdag 15 augustus en zondag 1 november vervangen moeten worden door een andere dag. Indien u deze vervangingsdag op voorhand wilt vastleggen, dient u de vervangingsdag overeen te komen in onderling overleg met al uw werknemers, of met iedere werknemer afzonderlijk in individueel overleg.

Indien u een akkoord bereikt voor uw volledige onderneming, moet u voor 15 december 2019 een ondertekend en gedateerd bericht aanplakken in uw onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden toegevoegd als bijlage. Er moet eveneens een kopie opgestuurd worden naar de bevoegde Externe Directie Toezicht Sociale Wetten.

Gelieve ook een kopie van uw beslissing te bezorgen aan uw dossierbeheerder.

Indien u het met één of meerdere van uw werknemers niet eens raakt over de vervangingsdag, valt deze in principe op de eerstvolgende werkdag in uw onderneming, namelijk maandag 17 augustus 2020 en maandag 2 november 2020.

3. COLLECTIEVE VAKANTIE

Als werkgever kunt u ervoor kiezen om uw onderneming gedurende een bepaalde periode collectief te sluiten in 2020, bijvoorbeeld wegens jaarlijkse vakantie. De datum van de collectieve sluiting moet volgens onderstaande procedure in uw arbeidsreglement worden opgenomen en gecommuniceerd aan uw werknemers:

 • Stel een bijlage aan het arbeidsreglement op met daarin de data van collectieve sluiting;
 • Hang de bijlage uit op een zichtbare plaats in uw onderneming en bezorg een kopie aan elke werknemer;
 • Stuur een kopie van de bijlage op naar de bevoegde Externe Directie Toezicht Sociale Wetten binnen de acht dagen na aanplakking van de bijlage bij het arbeidsreglement.

Vergeet ten slotte niet om uw Payroll Administrator op de hoogte te brengen van uw collectieve sluitingsperiode.

Als u voor de eerste keer een collectieve sluiting wenst in te voeren, dan moet u er eerst voor zorgen dat deze mogelijkheid wordt voorzien in uw arbeidsreglement.

Tijdens de periode van collectieve sluiting moeten de werknemers bij voorrang hun wettelijke vakantiedagen opnemen. Wij raden u dan ook aan om een eventuele periode van collectieve sluiting voor 2020 zo snel mogelijk vast te leggen, zodat uw werknemers hiervoor vakantiedagen kunnen vrijhouden.

Indien ze geen of te weinig wettelijke vakantiedagen hebben om de volledige periode te overbruggen, dan kunnen ze, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering wegens collectieve sluiting genieten voor de dagen die ze tekortkomen.

Labels

By Lauren Merens
Legal Advisor