VERHOGING BEDRAG FORFAITAIRE KANTOORVERGOEDING

Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van zijn arbeidstijd aan thuiswerk doet (gemiddeld 1 voltijdse werkdag per week beoordeeld op maandbasis), kan de werkgever aan de werknemer een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen. Voor de vierde keer dit jaar werd het maximumbedrag van deze kantoorvergoeding ge├»ndexeerd. 

Vanaf 1 september 2022 bedraagt het bedrag dat kan worden toegekend 142,95 EUR per maand.

Voor wat de principes aangaande de tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk, zoals opgenomen in de circulaire 2021/C/20 betreft, verwijzen wij u graag door naar onze news van 31 mei 2022. Wel brengen wij u graag in herinnering dat indien u reeds voorziet in een tussenkomst van de kosten voor thuiswerk en u het forfait voor bureaukosten wenst te verhogen, deze indexering van 1 september 2022 niet automatisch zal worden toegepast. Wij nodigen u desgevallend dan ook uit om contact op te nemen met uw dossierbeheerder zodat het aangepaste forfait opgenomen wordt in de lonen. Tot slot nodigen wij u ook uit om na te gaan of er reeds een overeenkomst werd afgesloten waarin de kosten, die worden terugbetaald in het kader van telewerk, worden uiteengezet.

Indien u hierover bijkomende vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de juridische dienst via legal@ssn.be.

 

By Laetitia Roelandts
Legal Advisor