VERLAGING VAN DE FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

U kunt een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan werknemers die zich voor professionele doeleinden verplaatsen met hun eigen auto, motor of bromfiets.

Indien u het forfaitair aanvaarde maximumbedrag respecteert, beschouwen de fiscus en de RSZ deze terugbetaling als kosten eigen aan de werkgever, waardoor er geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen op verschuldigd zijn.

Onder voorbehoud van een officiële bevestiging van de RSZ en de fiscus, zal vanaf 1 juli 2023 en in de komende 3 maanden het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding teruggebracht worden tot 0,4237 EUR per kilometer. Voorheen was dit 0,4246 EUR per kilometer.

Bijgevolg zal het SSN in geval van professionele verplaatsingen (niet woon-werkverkeer) vanaf 1 juli 2023 automatisch rekening houden met het nieuwe maximumbedrag, namelijk 0,4237 EUR per afgelegde kilometer, tenzij u andere instructies geeft.

By Carlotta Di Marco
Legal Officer