VERMINDERING VAN DE FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING VANAF 1 APRIL 2024

Onder voorbehoud van een officiële bevestiging van de RSZ en de fiscus, zal vanaf 1 april 2024 en in de komende 3 maanden het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding verlaagd worden tot 0,4265 EUR per kilometer. Voorheen was dit 0,4269 EUR per kilometer.

Bijgevolg zal het SSN in geval van professionele verplaatsingen (niet woon-werkverkeer) vanaf 1 april 2024 automatisch rekening houden met het nieuwe maximumbedrag, namelijk 0,4265 EUR per afgelegde kilometer, tenzij u andere instructies geeft.

By Marie Verschueren
Teamleader Legal