VLAAMSE AANMOEDIGINGSPREMIE VOOR WERKNEMERS DIE EEN ZORGKREDIET OPNEMEN

Nu de zomer in aantocht is, zijn er opnieuw veel werknemers die een zorgkrediet (thematisch verlof of tijdskrediet met een zorgmotief) wensen op te nemen tijdens de zomervakantie.

Wij wensen dan ook in herinnering te brengen dat werknemers die een thematisch verlof of tijdskrediet opnemen om voor iemand te zorgen, aanspraak kunnen maken op een aanmoedigingspremie. Dit is een aanvullende uitkering die door de Vlaamse overheid betaald wordt bovenop de RVA-uitkering, aan werknemers waarvan de werkgever gevestigd is in het Vlaams gewest

Deze premie wordt voorzien voor werknemers die tijdskrediet of een thematisch verlof opnemen met een voltijdse of een halftijdse onderbreking en voor werknemers die een thematisch verlof opnemen met een onderbreking met 1/5de of 1/10de.

De aanvraag van de aanmoedigingspremie is mogelijk via het WSE-loket.

Let op, werknemers die ouderschapsverlof of verlof medische bijstand opnemen in weken maken geen aanspraak op de aanmoedigingspremie.

Bovendien dient u als werkgever bijkomend een ondernemingscao af te sluiten, indien uw werknemer aanspraak wenst te maken op een aanmoedigingspremie voor volgende onderbrekingen:

  • Halftijds of voltijds tijdskrediet voor de zorg van een kind jonger dan 8 jaar;
  • Halftijds of voltijds tijdskrediet voor de zorg van een kind jonger dan 11 jaar bij een handicap van minstens 66%

Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en blijven ter beschikking voor verdere vragen.

By Lauren Merens
Legal Advisor