VLAAMSE JOBBONUS

Werknemers die in het Vlaamse Gewest wonen en aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben recht op een jobbonus. Deze jobbonus wordt automatisch toegekend aan de desbetreffende werknemers door de Vlaamse overheid. U dient hier als werkgever dus niets voor te doen.

Een werknemer komt in aanmerking voor de jobbonus als deze aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

  • Het gaat om een loontrekkende werknemer die de gewone sociale zekerheidsbijdragen betaalt;
  • De werknemer verdient gemiddeld minder dan 2.500 EUR bruto per maand;
  • De werknemer woont in het Vlaamse Gewest op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar op basis waarvan de jobbonus wordt berekend (= refertejaar). De jobbonus die in 2022 wordt uitbetaald, wordt berekend op basis van het refertejaar 2021;
  • De werknemer heeft de officiële pensioenleeftijd nog niet bereikt.

Het bedrag van de jobbonus zal verschillen naargelang de hoogte van het gemiddelde maandelijkse brutoloon van de werknemer:

  • Indien het gemiddelde loon minder is dan 1.800 EUR bruto per maand, bedraagt de jobbonus per persoon maximaal 600 EUR bij een voltijdse tewerkstelling;
  • Indien het gemiddelde loon tussen 1.800 EUR en 2.500 EUR bruto per maand bedraagt, ligt het bedrag van de jobbonus tussen 0 en 600 EUR;
  • Indien het gemiddelde loon meer is dan 2.500 EUR bruto per maand, heeft de werknemer geen recht op de jobbonus.

Werknemers die in aanmerking komen voor de jobbonus, zullen eind 2022 automatisch gecontacteerd worden door de Vlaamse overheid, waarna hen zal worden gevraagd om hun rekeningnummer te registreren via “Mijn Burgerprofiel” (indien dit nog niet gebeurd was). Indien uw werknemer meer informatie vraagt over de jobbonus, kan u hem doorverwijzen naar de volgende website: Jobbonus voor werknemers en ambtenaren | Vlaanderen.be.

By Sarah Palinckx
Legal Officer