VRAAG VAN DE MAAND – APRIL 2021

Kan mijn werknemer vrij nemen van het werk om zich te laten vaccineren en zo ja, kan hij aanspraak maken op loon voor deze afwezigheidsuren?

Naar aanleiding van de recente goedkeuring van de wet, die het recht op klein verlet toekent om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19, kan uw werknemer inderdaad van het werk afwezig zijn om zich te laten vaccineren en dit met behoud van zijn loon. De wet is op 9 april 2021 in werking getreden en zal in beginsel op 31 december 2021 stoppen met van kracht te zijn (behoudens een mogelijke verlenging tot 30 juni 2022).

Hieronder vindt u een overzicht van de praktische details aangaande deze materie.

  1. Hoe lang kan de werknemer afwezig zijn?

Zoals hierboven vermeld, kan de werknemer van het werk afwezig zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus Covid-19 en dit met behoud van zijn normale loon ten laste van de werkgever. De wet definieert de tijd van afwezigheid als "de tijd die nodig is voor de vaccinatie", wat ook impliceert dat de reistijd naar het vaccinatiecentrum in deze "noodzakelijke tijd" is begrepen.

Het gederfde loon wordt berekend overeenkomstig de wetgeving inzake feestdagen.

  1. Onder welke voorwaarden kan de werknemer gebruik maken van dit klein verlet?

De werknemer moet aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het behoud van zijn loon:

  • de werknemer moet zijn werkgever van tevoren in kennis stellen zodra hij op de hoogte is van het tijdstip of het tijdsslot van de vaccinatie;
  • de werknemer moet het verlof gebruiken om zich te laten vaccineren.
  1. Moet de werknemer de reden van zijn afwezigheid bewijzen?

De werknemer hoeft de reden van zijn afwezigheid niet aan te tonen. De werkgever kan de werknemer echter verzoeken om hem het bewijs te leveren dat het verlof wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is toegestaan. Dienaangaande volstaat het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, als voldoende bewijs. Indien de afspraakbevestiging het tijdstip van de vaccinatie niet vermeldt, kan de werkgever de uitnodiging om zich te laten inenten als bewijs opvragen.

  1. Wordt de privacy van de werknemer beschermd?

Het spreekt vanzelf dat de werkgever de aldus verkregen informatie alleen mag gebruiken voor de organisatie van het werk en voor een correcte loonadministratie.

De werkgever mag in geen geval:

  • een kopie nemen van de bevestiging van de afspraak, onder welke vorm dan ook ;
  • handmatig de daarin vervatte informatie neerpennen, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak;
  • de reden voor het klein verlet noteren en/of noteren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

De verleiding voor sommige werkgevers, om een lijst op te stellen van hun gevaccineerde werknemers, zou groot kunnen zijn. Dit is ten strengste verboden, zij kunnen de afwezigheid van de werknemer alleen registreren als “klein verlet”.

Indien u vragen heeft bij deze news, kan u uiteraard steeds contact opnemen met de juridische dienst via het adres legal@ssn.be

By Lindsay Barbera
Legal Advisor