VRAAG VAN DE MAAND – MAART 2024

Ik zou dit jaar graag een fiscaal voordelig bonusplan invoeren in mijn onderneming. Is dit nog mogelijk? Ik vernam iets over een CAO-90-bonus. Kan u mij wat meer uitleg geven?

De CAO-90-bonus is een bonus die op (para)fiscaal vlak veel interessanter is dan de klassieke individuele bonus. Het gaat om een collectieve bonus, afhankelijk van een te behalen resultaat en toegekend aan al uw werknemers of een duidelijk omlijnde niet-discriminatoire groep werknemers.

U kan in 2024 nog een dergelijke bonus toekennen.

1. Hoe?

Om dit te doen, moet u een bonusplan neerleggen bij de FOD WASO. Hier komt heel wat formalisme bij kijken, maar er bestaat een standaardmodel en het SSN kan u hierbij begeleiden zodat u dit snel en zonder teveel extra administratie kan voltooien.

2. Wat?

U moet een onzekere doelstelling vooropstellen. Binnen het notariaat gaat het vaak over een aantal te verlijden akten binnen een bepaalde periode of een omzetdoelstelling.

3. Timing

Qua timing moet het plan ingediend worden:

  • voor eind april indien het resultaat dat u vooropstelt moet behaald worden over het hele jaar 2024
  • of later en uiterlijk voor eind oktober, indien u een referteperiode van 3 maanden neemt (bv. oktober, november, december).

4. Financieel

Voor 2024 kan u maximaal een bedrag van 4.020 EUR bruto toekennen. Netto houdt uw werknemer hier 3.494,59 EUR van over. Van een klassieke bonus van 4.020 EUR, houdt uw werknemer gemiddeld slechts 1.624,98 EUR netto over, minder dan de helft van een CAO 90-bonus dus.

5. Concreet

Wil u een bonusplan invoeren, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze juridische dienst via legal@ssn.be. Onze juristen helpen u met plezier bij het opstellen van het plan en het doorlopen van de administratieve procedure. Het invoeren van een klassiek loonbonusplan kost bij het SSN gemiddeld 240 EUR.

Heeft u reeds ervaring met een loonbonusplan en/of wil u dit zelf doen, dan kan dat uiteraard ook. Zorg er dan altijd voor het meest recente model te gebruiken dat op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg beschikbaar is.

 

 

By Lauren Merens
Legal Advisor