VRAAG VAN MAAND - APRIL 2024

Ben ik verplicht om een outplacementaanbod te doen aan mijn medewerker wiens contract is beëindigd wegens medische overmacht ?

Sinds 1 april 2024 moet een werkgever niet langer een outplacementaanbod doen wanneer hij de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer eenzijdig beëindigt wegens medische overmacht.  

Hij is er nu toe gehouden om een bijdrage van 1.800 EUR te betalen aan het « Terug Naar Werk-fonds ».

  1. Wat is een beëindiging wegens medische overmacht?

Wanneer een werknemer definitief ongeschikt is om het in zijn arbeidsovereenkomst overeengekomen werk te verrichten, is het mogelijk om medische overmacht in te roepen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hiervoor moet wel een strikte procedure worden gevolgd.

Deze procedure kan in ieder geval pas worden opgestart na een ononderbroken periode van 9 maanden arbeidsongeschiktheid.

  1. Wat is het « Terug Naar Werk-fonds »?

Het « Terug Naar Werk-fonds » is een dienst die wordt beheerd door het RIZIV.

Dit fonds is bedoeld voor het inkopen van gespecialiseerde dienstverlening, bij erkende dienstverleners, met als doel de betrokken werknemer die arbeidsongeschikt is, te helpen om opnieuw werk te vinden.

  1. Praktisch: wat zijn de verplichtingen van de werkgever?

Gelieve te noteren dat deze verplichting niet van toepassing is wanneer de beëindiging wegens medische overmacht eenzijdig gebeurt door de werknemer of in onderling akkoord tussen de werknemer en zijn werkgever. De verplichting geldt dus enkel in geval de werkgever medische overmacht inroept.

Concreet moet de werkgever binnen 45 kalenderdagen volgend op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht 

  • deze beëindiging melden en bepaalde gegevens meedelen aan het « Terug Naar Werk-fonds ». Deze kennisgeving kan via een elektronisch of papieren formulier ;
  • de bijdrage van 1.800 EUR betalen aan het « Terug Naar Werk-fonds ». In de praktijk ontvangt u na de kennisgeving een betalingsverzoek.
  1. Wat gebeurt er als u deze verplichting niet nakomt?

Indien u deze verplichtingen niet nakomt, kan u een sanctie krijgen van niveau 2, zijnde:

  • ofwel een strafrechtelijke boete van 200 tot 2.000 euro ;

  • ofwel een administratieve boete van 400 tot 4.000 euro.

***

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om onze juridische dienst te contacteren via legal@ssn.be. Onze juristen helpen u graag verder.

 

By Céline Van den Bossche
Legal Officer