WIJZIGINGEN AANGAANDE BEDRIJFSWAGENS VANAF 1 JULI 2023

Om bedrijven er toe aan te zetten hun wagenpark milieuvriendelijker te maken, werden een aantal maatregelen met betrekking tot de sociale en fiscale behandeling van de bedrijfswagens in het leven geroepen. Dit heeft tot gevolg dat er een verschil zal zijn in sociale en fiscale behandeling van de bedrijfswagen, afhankelijk of deze voor of vanaf 1 juli 2023 werd aangekocht of geleased. In deze news informeren wij u graag omtrent deze wijzigingen.

  1. Verhoogde CO2-bijdrage

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan de werknemer en de werknemer deze ook voor privéverplaatsingen mag gebruiken, dient de werkgever maandelijks een CO2-solidariteitsbijdrage te betalen aan de RSZ.

Het bedrag van deze CO2-bijdrage is enerzijds afhankelijk van het type brandstof van de wagen (benzine, diesel, gas, elektriciteit) en anderzijds van het uitstootgehalte van de wagen, uitgedrukt in een aantal gram CO2 per kilometer. Daarenboven wordt het bedrag van de CO2-bijdrage jaarlijks in januari geïndexeerd.

Bovenop deze jaarlijkse indexering, zal de CO2-bijdrage voor bedrijfswagens aangekocht of geleased vanaf 1 juli 2023 stijgen op basis van volgende vermenigvuldigingsfactor:

Periode

Vermenigvuldigingsfactor

1/07/23 – 31/12/24

X 2,25

1/01/25 – 31/12/25

X 2,75

1/01/26 – 31/12/26

X 4

Vanaf 1/1/27

X 5,50

Ook het bedrag van de minimale CO2-bijdrage, momenteel 20,83 EUR, zal vanaf 1 januari 2025 stijgen:

Periode

Nieuw niet-geïndexeerd bedrag

1/01/25 – 31/12/25

23,41 EUR

1/01/26 – 31/12/26

25,99 EUR

1/01/27 – 31/12/27

28,57 EUR

Vanaf 1/1/28

31,15 EUR

De berekeningswijze van de CO2-bijdrage voor bedrijfswagens aangekocht of geleased voor 1 juli 2023 blijft ongewijzigd, hiervoor zal dan ook geen vermenigvuldigingsfactor moeten worden toegepast.

Om te gaan bepalen of de bedrijfswagen werd aangekocht voor 1 juli 2023 dient er gekeken te worden naar de datum van de bestelbon. Indien er wordt gekozen om het voertuig te leasen, moet men kijken naar de datum waarop de leasingovereenkomst werd gesloten.

  1. Wijziging aftrekbaarheid

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van de werknemer, brengt dit een kost met zich mee. Echter kent de bedrijfswagen op fiscaal vlak een voordelige behandeling en kan de werkgever (een deel van) deze kost aftrekken als beroepskost. De mate waarin de kosten kunnen worden afgetrokken, hangt af van het type brandstof van de wagen en van het CO2-uitstootgehalte. Kort gezegd zal het fiscale voordeel kleiner zijn naargelang de wagen vervuilender (hogere CO2-uitstoot) is.

Aangezien de regering wil inzetten op duurzame mobiliteit, werd ook op dit vlak beslist om de fiscale voordelen voor nieuw aangekochte of geleasde bedrijfswagens - die niet koolstofneutraal zijn - geleidelijk aan af te schaffen.

Zo zal er een daling van de fiscale aftrekbaarheid zijn voor bedrijfswagens met benzine- of dieselmotor (inclusief plug-inhybrides) aangekocht of geleased tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025. Deze geleidelijke daling van de fiscale aftrekbaarheid zal als volgt gebeuren:

Maximale aftrekbaarheid

Aanslagjaar

75%

2026

50%

2027

25%

2028

0%

2029

Voor bedrijfswagens met benzine of dieselmotor aangekocht of geleased vanaf 1 januari 2026 zal er geen fiscale aftrek meer van toepassing zijn.

Om te gaan bepalen of de bedrijfswagen werd aangekocht voor 1 juli 2023, zal er gekeken worden naar de datum van de bestelbon, indien er gekozen wordt om het voertuig te leasen dient men te kijken naar de datum waarop de leasingovereenkomst werd gesloten.

Tot slot geven wij voor de volledigheid graag mee dat er ook voor elektrische wagens aangekocht of geleased vanaf 2027 ook een geleidelijke daling van de fiscale aftrekbaarheid voorzien wordt.

  1. Praktisch

Indien u een (nieuwe) bedrijfswagen ter beschikking stelt aan uw werknemers, zal het belangrijk zijn om de datum waarop de wagen werd aangeschaft door te geven aan uw dossierbeheerder zodat de CO2-bijdrage correct kan worden berekend. Concreet gaat het om de datum van de bestelbon indien de wagen aangekocht wordt. Indien de bedrijfswagen geleased wordt dient de datum waarop de leasingovereenkomst werd afgesloten, te worden doorgegeven.

Voor wat de fiscale aftrekbaarheid van de bedrijfswagen betreft nodigen wij u uit contact op te nemen met uw boekhouder of fiscalist. Voor andere vragen kan u steeds contact opnemen met de juridische dienst via legal@ssn.be.

 

By Laetitia Roelandts
Legal Advisor