CUMUL BEROEPSACTIVITEIT EN PENSIOEN

Een gepensioneerde kan, onder bepaalde voorwaarden, zijn volledige pensioen behouden terwijl hij een beroepsactiviteit uitoefent.

De gepensioneerde die op het moment dat hij zijn pensioen opneemt, minstens 65 jaar oud is of een loopbaan van minstens 45 jaar kan aantonen, zal onbeperkt kunnen bijverdienen in het kader van een beroepsactiviteit, bovenop zijn pensioen.

De gepensioneerde die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan evenwel beperkte beroepsinkomsten genieten.

De plafonds van de inkomsten worden elk jaar geïndexeerd. U vindt hieronder de jaarlijkse bedragen waarmee u rekening moet houden vanaf 1 januari 2021 voor de gepensioneerde die een activiteit uitoefent als werknemer (andere bedragen worden voorzien indien het gaat om een activiteit als zelfstandige). Het plafond is daarnaast afhankelijk van de leeftijd van de gepensioneerde, zijn familiale situatie en het type van pensioen.

Jonger dan 65 jaar of als de “gepensioneerde werknemer” geen 45 jaar loopbaan kan aantonen
  Rustpensioen of rustpensioen en overlevingspensioen of werknemer waarvan de partner een gezinspensioen ontvangt Overlevingspensioen
Zonder kind ten laste 8.496 EUR bruto/jaar 19.782 EUR bruto/jaar
Met kind ten laste 12.744 EUR bruto/jaar 24.728 EUR bruto/jaar
Vanaf 65 jaar, voor de werknemer die een overlevingspensioen ontvangt of waarvan de partner een gezinspensioen ontvangt
Zonder kind ten laste 24.540 EUR bruto/jaar
Met kind ten laste 29.850 EUR bruto/jaar

Opgelet :

  • Indien de limieten overschreden worden, zal de pensioenuitkering van de “gepensioneerde werknemer” verminderd (of zelfs geschorst) worden, of zal hij zelfs geen uitkering meer ontvangen, afhankelijk van het percentage van de overschrijding;
  • Het is mogelijk dat de « gepensioneerde werknemer » meer belastingen betaalt aangezien het pensioen en de beroepsinkomsten gezamenlijk belast worden.

De “gepensioneerde werknemer” kan meer informatie over deze materie verkrijgen bij de Federale Pensioendienst (of op de website van de FPD).

By Lindsay Barbera
Legal Advisor