CUMUL BEROEPSACTIVITEIT EN PENSIOEN

Een gepensioneerde kan, onder bepaalde voorwaarden, zijn volledige pensioen behouden terwijl hij een beroepsactiviteit uitoefent.

Een gepensioneerde kan vanaf het jaar waarin hij 65 jaar oud wordt of van zodra hij een loopbaan van minstens 45 jaar kan aantonen, onbeperkt bijverdienen in het kader van een beroepsactiviteit, bovenop zijn pensioen.

De gepensioneerde die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dient er rekening mee te houden dat zijn beroepsinkomsten onder een bepaald grensbedrag dienen te blijven, indien hij niet wil dat zijn pensioen verminderd wordt.

De plafonds van de inkomsten worden elk jaar geïndexeerd. U vindt hieronder de jaarlijkse bedragen waarmee u rekening moet houden vanaf 1 januari 2023 voor de gepensioneerde die een activiteit uitoefent als werknemer (andere bedragen worden voorzien indien het gaat om een activiteit als zelfstandige). Het plafond is daarnaast afhankelijk van de leeftijd van de gepensioneerde, zijn familiale situatie en het type van pensioen.

Jonger dan 65 jaar of als de « gepensioneerde werknemer  »  geen 45 jaar loopbaan kan aantonen

 

Rustpensioen of rustpensioen en overlevingspensioen of werknemer waarvan de partner een gezinspensioen ontvangt

Overlevingspensioen

Zonder kind ten laste

9.236 EUR bruto/jaar

21.505 EUR bruto/jaar

Met kind ten laste

13.854 EUR bruto/jaar

26.881 EUR bruto/jaar + 5.376 EUR bruto per kind ten laste

Vanaf 65 jaar, voor de werknemer die een overlevingspensioen geniet of waarvan de partner een gezinspensioen ontvangt

Zonder kind ten laste

26.678 EUR bruto/jaar

Met kind ten laste

32.451 EUR bruto/jaar

Opgelet :

  • Indien de limieten overschreden worden, zal de pensioenuitkering van de « gepensioneerde werknemer »  verminderd (of zelfs geschorst) worden, of zal hij zelfs geen uitkering meer ontvangen, afhankelijk van het percentage van de overschrijding;
  • Of de « gepensioneerde werknemer » nu een beperkt of onbeperkt inkomen ontvangt, het is mogelijk dat hij meer belastingen betaalt aangezien het pensioen en de beroepsinkomsten gezamenlijk belast worden.

De « gepensioneerde werknemer »  kan meer informatie over deze materie verkrijgen bij de Federale Pensioendienst (of op de website van de FPD).

By Sarah Palinckx
Legal Officer