INDEXATIE PC 216

Als gevolg van de negatieve index die op 1 januari 2021 van toepassing is, zullen de baremalonen en de effectieve lonen in de sector van het notariaat met 0,08% verminderen.

Ter herinnering, in het notariaat worden de lonen driemaal per jaar geïndexeerd (in januari, mei en september). Dit heeft tot gevolg dat de lonen de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex zeer sterk volgen: verhogingen worden zeer snel weerspiegeld in een stijging van de lonen, maar dit is ook zo in het geval van uitzonderlijke verlagingen.

Deze negatieve index zal echter slechts minimale gevolgen hebben op de lonen van uw werknemers. Bijvoorbeeld: op het hoogste loon in het barema, niveau 40 van categorie 4B (5.369,84 EUR), is er een bruto vermindering van 4.30 EUR te verwachten.

Daarenboven wijzen wij u erop dat in 2020 de lonen positief geïndexeerd werden met 1,03%.

U vindt het nieuwe minimumbarema op onze website www.ssn.be.

Zoals steeds het geval is, passen wij de indexatie automatisch toe en hoeft u hiervoor zelf niets te ondernemen.

Labels

By Marie Verschueren
Teamleader Legal