INDEXATIE PC 216

Ten gevolge van de indexatie die vanaf 1 mei 2021 van kracht is in het paritair comité 216, stijgen de baremalonen en effectieve lonen met 0,23 %.

Het nieuwe minimumbarema vindt u op onze website www.ssn.be.

Zoals steeds het geval is, passen wij de indexatie automatisch toe en hoeft u hiervoor zelf niets te ondernemen.

Labels

By Marie Verschueren
Teamleader Legal