VAKANTIEDAGEN VASTGELEGD OP SECTORAAL NIVEAU

Ter herinnering, in de sector van het notariaat hebben voltijdse werknemers recht op 3 sectorale vakantiedagen. Voor 2021 werden de 3 sectorale dagen vastgelegd door het paritair comité op volgende dagen:

  • Vrijdag 14 mei 2021;
  • Vrijdag 12 november 2021;
  • Vrijdag 31 december 2021.

Deze sectorale vakantiedagen worden in principe pro rata toegekend aan deeltijdse werknemers en werknemers die in de loop van het kalenderjaar in dienst treden. Gezien de sectorale vakantiedagen echter door het paritair comité reeds werden vastgelegd voor 2021, hebben alle werknemers die in dienst zijn en in principe zouden moeten werken op het moment dat deze vakantiedagen vallen, recht op de sectorale vakantiedag.

Daarnaast wordt er in de sector een communautaire feestdag toegekend. Deze communautaire feestdagen vallen in 2021 op zondag 11 juli voor de kantoren in Vlaanderen, maandag 27 september voor de kantoren in Wallonië en maandag 15 november voor de kantoren in de Duitstalige Gemeenschap. Gezien de feestdag van 11 juli 2021 voor de kantoren die in Vlaanderen zijn gelegen op een zondag valt, wordt de dag waarop deze communautaire feestdag kan worden opgenomen, vastgelegd conform de modaliteiten die in het arbeidsreglement voor de vakantiedagen voorzien worden en in elk geval na zondag 11 juli.

Voor de kantoren die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben de werknemers recht op een dag die wordt vastgelegd conform de modaliteiten die in het arbeidsreglement voor de wettelijke vakantiedagen voorzien worden.

Labels

By Yasmina Benali
Legal Advisor