VERLENGING VAN DE TERMIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG VOOR DE PHOENIX PREMIE

Zoals aangekondigd in onze news van 28 januari 2021, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een relancepremie ingevoerd voor de aanwerving van een Brusselse werkzoekende, een maatregel die in werking is getreden vanaf 1 januari 2021.

Gezien de aanslepende coronacrisis heeft de regering besloten om deze maatregel te verlengen.

Concreet moeten nu de volgende termijnen in acht worden genomen:

  • voor de inschrijving als werkzoekende bij Actiris: een verlenging van de termijn met 6 maanden, waardoor de deadline nu op 31 december 2021 komt te liggen;
  • voor de aanwerving van een werkzoekende: een verlenging van de termijn met 3 maanden, waardoor de deadline op 31 maart 2022 komt te liggen;
  • voor de indiensttreding van een werkzoekende: een verlenging van de termijn met één maand, waardoor de deadline op 1 april 2022 komt te liggen.

De andere voorwaarden blijven ongewijzigd. Wij verwijzen u voor de verdere inlichtingen naar onze hierboven vermelde news. Omtrent dit onderwerp kan u ook meer informatie vinden op de website van Actiris.

By Solange Duriau
Legal Advisor