VRIJSTELLING BEDRIJFSVOORHEFFING VOOR JONGE WERKNEMERS

De jonge werknemer die zijn studies heeft beëindigd en die een eerste beroepsactiviteit start in oktober, november of december 2021 is vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing gedurende het volledige vierde kwartaal van 2021 en dit voor zover hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • een belastbaar maandelijks inkomen ontvangen van maximum 3.450 EUR;
  • niet meer aan de leerplicht onderworpen zijn;
  • bepaalde studies of opleidingen voleindigd hebben (met name studies met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus van het algemeen onderwijs of van de lagere secundaire cyclus van het technisch-, kunst- of beroepsonderwijs);
  • alle activiteiten hebben stopgezet die opgelegd zijn door een studie-, leertijd- of opleidingsprogramma en door om het even welk programma van een studie met volledig leerplan.

De werknemer zal worden vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing vanaf zijn indiensttreding tot en met 31 december 2021. Vanaf de maand januari 2022 zal de bedrijfsvoorheffing op basis van de wettelijke barema’s worden berekend.

In de praktijk nodigen wij u uit om uw Payroll Administrator te informeren wanneer u een jonge werknemer aanwerft die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden.

By Marie Verschueren
Teamleader Legal