EINDEJAARSGESCHENKEN

Ook dit jaar kunt u uw werknemers naar aanleiding van het eindejaar een geschenk geven.

In dit nieuwsbericht herinneren we u aan enkele nuttige zaken om rekening mee te houden bij de toekenning van eindejaarsgeschenken aan uw werknemers zodat zij vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

  1. EINDEJAARSGESCHENKEN

In principe worden geschenken, die door de werkgever toegekend worden aan de werknemers, door de RSZ beschouwd als loon waarop sociale bijdragen dienen te worden betaald en door de fiscus als een voordeel van alle aard dat aan bedrijfsvoorheffing onderworpen is. Indien deze geschenken echter aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen zij vrij van sociale bijdragen en vrij van bedrijfsvoorheffing worden toegekend. Hieronder zetten wij graag de voorwaarden uiteen waaraan de geschenken dienen te voldoen opdat zij dit voordelig statuut genieten.

De geschenken mogen gegeven worden in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques, maar moeten wel toegekend worden ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Het bedrag van het geschenk mag niet meer zijn dan 40 EUR per werknemer per jaar. Dit bedrag kan vermeerderd worden met 40 EUR per kind ten laste.

Het begrip kind ten laste wil zeggen dat de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt.

Indien het toegekende geschenk het bovengenoemde bedrag van 40 euro overschrijdt, wordt het geschenk beschouwd als loon en moeten derhalve sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing worden berekend over de totale waarde van het geschenk. 

Opdat deze geschenken in natura, in geld of geschenkcheques niet belastbaar zijn voor de werknemer en fiscaal aftrekbaar zijn voor de werkgever dienen alle personeelsleden daarenboven hetzelfde voordeel te krijgen.

Voor het toekennen van geschenkcheques gelden bovendien volgende voorwaarden:

  • de cheques mogen enkel inruilbaar zijn bij bepaalde ondernemingen, die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de cheques;
  • de cheques moeten een beperkte looptijd hebben.

Opgelet, het geschenk mag niet in cash (“in een envelop”) uitbetaald worden aan de werknemers, maar wel via overschrijving op voorwaarde dat dit op de loonbrief vermeld wordt. 

  1. IN DE PRAKTIJK

Als u een eindejaarsgeschenk wenst toe te kennen, breng dan zeker uw Payroll Administrator op de hoogte door het soort cadeau en het bedrag op de prestatiestaat van december te vermelden. Dit voordeel moet namelijk op de individuele rekening en op de loonfiche van elke werknemer worden vermeld.

Indien u geschenkcheques wenst te bestellen, kan u dit doen via een erkende uitgever zoals bijvoorbeeld Sodexo, Edenred of Monizze.

Wij kunnen u uiteraard steeds bijstaan bij specifieke vragen. Aarzel in dat geval niet om een e-mail te sturen naar onze juridische dienst, legal@ssn.be.

By Lindsay Barbera
Legal Advisor