MELDINGSPLICHT TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Het wetsvoorstel dat wij in onze nieuwsbrief van 19 juni jl. bespraken, werd vrijdag 3 juli 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Het Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 voorziet in een voorafgaandelijke meldingsplicht ten aanzien van werknemers die in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht / corona worden geplaatst.

Dit heeft tot gevolg dat vanaf inwerkingtreding van deze wet, de werknemers minstens één dag op voorhand, individueel of collectief moeten worden ingelicht van (1) het feit dat zij tijdelijk werkloos worden gesteld, (2) de periode waarop de kennisgeving betrekking heeft en (3) de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld en, in voorkomend geval, de dagen of het aantal dagen waarop de werknemer wordt geacht arbeidsprestaties te leveren. Elke wijziging in de planning, zal het voorwerp moeten uitmaken van een nieuwe kennisgeving.

Bovendien dient de werkgever ook de werknemer in te lichten over de formaliteiten die deze moet vervullen teneinde werkloosheidsuitkeringen te kunnen ontvangen. Deze formaliteiten zijn tot 31 augustus beperkt tot de éénmalige indiening van een uitkeringsaanvraag bij zijn/haar uitbetalingsinstelling via het C3.2 formulier dat de werknemer kan terugvinden op de website van zijn/haar uitbetalingsinstelling.

Ondernemingen die een ondernemingsraad of bij gebreke een vakbondsafvaardiging hebben, dienen deze ook in te lichten van het gebruik van tijdelijke werkloosheid.

Opgelet, bij niet-naleving is voorzien dat de werknemer aanspraak kan maken op zijn gewoon loon ten laste van de werkgever en dit voor de hele periode waarvoor niet-naleving van deze meldingsplicht wordt vastgesteld. De niet-naleving van deze meldingsplicht kan dus ernstige financiële gevolgen hebben voor de werkgever.

De wet treedt in principe in werking de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad, met andere woorden op 13 juli 2020. Wij raden echter aan deze meldingsplicht per direct toe te passen op de werknemers die in tijdelijke werkloosheid worden geplaatst.

By Katarina Magerman
Directeur