PERIODICITEIT BEDRIJFSVOORHEFFING

Als u voor het jaar 2019 meer dan 40.800 EUR aan bedrijfsvoorheffing aangegeven hebt, kunt voor het jaar 2020 geen driemaandelijkse aangiften indienen. De aangiften moeten dan op maandelijkse basis gebeuren.

Het SSN past de periodiciteit voor het indienen van de bedrijfsvoorheffing automatisch toe op basis van de gegevens gekend in uw dossier. Indien u nog bijkomende aangiften zou doen, dient u ons hierover te informeren om de juiste periodiciteit te bepalen en eventuele boetes te vermijden. Opgelet, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, zal de FOD Financiën voor fouten in het eerste trimester geen tolerantie meer hanteren.

By Katarina Magerman
Directeur