OVERLEGCOMITE VAN VRIJDAG 4 JUNI : BEVESTIGING VAN EEN GELEIDELIJKE TERUGKEER NAAR DE WERKVLOER

Zoals aangekondigd in onze vraag van de maand juni, heeft het Overlegcomité op vrijdag 4 juni een algemene versoepeling van de maatregelen vanaf woensdag 9 juni bevestigd. Ook een geleidelijke terugkeer naar de werkvloer behoort tot de versoepelingen.

In deze news wordt nader ingegaan op de praktische details van deze geleidelijke terugkeer zoals meegedeeld door de federale regering.

  1. De mogelijkheid van een gedeeltelijke terugkeer naar het werk vanaf woensdag 9 juni.

De federale regering heeft aangekondigd dat telewerk verplicht blijft.

Wel krijgen werknemers en werkgevers voortaan de mogelijkheid een ‘terugkeermoment’ te organiseren van maximaal één dag per week per persoon.

Zoals vermeld in onze vraag van de maand juni, mag het aantal werknemers dat tegelijkertijd op de werkplek aanwezig is niet meer dan 20% bedragen, behalve in KMO's met minder dan 10 werknemers (waar maximaal vijf personen tegelijkertijd op de werkvloer aanwezig mogen zijn).

In dit verband is het belangrijk om te benadrukken dat de mogelijkheid van een geleidelijke terugkeer de werkgever niet vrijstelt van de verplichting om aan personen die zich naar de werkplek begeven en die geen telewerk kunnen doen, een attest af te leveren die de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkvloer bevestigt: wie zich fysiek naar de werkvloer begeeft (ongeacht of het om werknemers of zelfstandigen gaat), moet dus nog altijd in het bezit zijn van een dergelijk attest.

Voor meer info hieromtrent verwijzen we naar onze vraag van de maand juni, maar het is belangrijk om te benadrukken dat deze georganiseerde ‘terugkeermomenten’ niet door de werknemer of de werkgever kunnen worden opgelegd: ze moet door beide partijen in onderling overleg overeengekomen worden.

  1. Maandelijkse telewerkaangifte

Het Ministerieel besluit dat vorige vrijdag in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, handhaaft de verplichting tot het indienen van de maandelijkse telewerkaangifte. Er is momenteel echter nog geen officiële verlenging van deze aangifteplicht gecommuniceerd. We houden u dan ook op de hoogte wanneer deze verplichting ook na de maand juni verplicht zou blijven.

 Hoe dan ook is het belangrijk om te melden dat deze aangifteplicht voortaan niet langer geldt voor:

  • KMO’s met minder van vijf werknemers;
  • Ondernemingen die actief zijn in diensten voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld.

Voor het overige blijven de aangifteprocedures ongewijzigd. Wij verwijzen u derhalve naar ons nieuws van 31 mei over dit onderwerp.

  1. Toekomstige ontwikkelingen

Het kabinet van de Eerste Minister heeft bevestigd dat het volgende Overlegcomité, dat oorspronkelijk gepland was op vrijdag 11 juni, met een week is uitgesteld en dus zal doorgaan op vrijdag 18 juni. Dat Overlegcomité zal vooral gaan over de uitvoering van het zogenaamde zomerplan vanaf 1 juli. Mogelijk eindigt op 1 juli dan ook het verplichte telewerk, op voorwaarde dat:

  • 6 op de 10 volwassenen minstens een eerste vaccinatieprik gekregen hebben;
  • het aantal ziekenhuisopnames positief blijft evolueren, met een indicatieve drempel van 500 door covid-patiënten bezette bedden op intensieve zorgen.

Desalniettemin zal telewerken, evenals testing, nog steeds sterk aanbevolen blijven.

Wij houden u uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte zodra er op dit gebied nieuwe ontwikkelingen gecommuniceerd worden.

By Solange Duriau
Legal Advisor