RETROACTIEVE STIJGING FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING VOOR PROFESSIONELE VERPLAATSINGEN EN TRIMESTRIËLE INDEXATIE VANAF 1 OKTOBER 2022

Aan werknemers die zich voor professionele doeleinden verplaatsen met hun eigen auto, motor of bromfiets, kunt u een forfaitaire kilometervergoeding toekennen.

Indien u niet méér betaalt dan het forfaitair aanvaarde maximumbedrag, beschouwen de fiscus en de RSZ deze terugbetaling als kosten eigen aan de werkgever, waardoor er geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen op verschuldigd zijn

Het maximale bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding werd vanaf 1 oktober 2022 retroactief aangepast naar 0,4233 EUR per kilometer. Voorheen was dit 0,4170 EUR per kilometer.

In dit verband moet u weten dat het bedrag van de kilometervergoeding sinds 1 oktober 2022 per kwartaal in plaats van per jaar wordt herzien vanwege de herhaaldelijke stijging van de brandstofkosten. Het koninklijk besluit dat voorziet in deze driemaandelijkse indexering werd gepubliceerd op 16 november 2022. Dit koninklijk besluit voorziet ook in een eenmalige en retroactieve verhoging van de kilometervergoeding tot 0,4020 EUR voor de periode van maart 2022 tot juni 2022.

In de praktijk zal het SSN voor professionele verplaatsingen (niet woon-werkverkeer) vanaf deze maand november automatisch rekening houden met het nieuwe maximumbedrag, namelijk 0,4233 EUR per afgelegde kilometer, tenzij u andere instructies geeft. Het SSN zal echter niet automatisch rekening houden met dit maximumbedrag van 0,4233 euro voor de maand oktober 2022 en voor de verhoging met terugwerkende kracht die is voorzien voor de periode van maart 2022 tot en met juni 2022. Als u deze met terugwerkende kracht geïndexeerde maximumbedragen voor de bovengenoemde periodes wenst  toe te kennen, dient u uw Payroll Administrator hiervan op de hoogte te stellen.

By Lindsay Barbera
Legal Advisor