VERSTRENGING VAN DE MAATREGELEN INZAKE TELEWERK

  1. Telewerkplicht

Zoals reeds algemeen geweten, is telewerk weer verplicht opgelegd sinds 2 november 2020 omwille van de pandemie die ontstaan is ten gevolge van het coronavirus. Naar aanleiding van het hoge aantal besmettingen, is het overlegcomité opnieuw samengekomen op 24 maart 2021.

Een van de maatregelen, die werd genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, is het behouden van de telewerkplicht. Thuiswerken blijft met andere woorden verplicht in alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle werknemers, met uitzondering van twee gevallen:

  • Wanneer de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of dienstverlening vereist dat de werknemers aanwezig zijn op de werkplaats;
  • Wanneer telewerken niet mogelijk is omwille van de aard van de functie (bijvoorbeeld, een poetsvrouw).

Hoewel de aanwezigheid op kantoor in deze twee specifieke gevallen wordt gedoogd, moeten deze uitzonderingen toch restrictief worden geïnterpreteerd en dient de aanwezigheid op kantoor tot een maximum te worden beperkt. Voorzichtigheid is dus geboden!

Bovendien moet de werkgever bij niet-naleving van de telewerkplicht een attest (of enig ander bewijs) aan de werknemer overmaken waaruit blijkt dat de aanwezigheid van de werknemer op de werkplek noodzakelijk is. Aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder mocht u een model van dergelijk attest nodig hebben. Bovendien moeten de regels inzake hygiëne en sociale distancing worden nageleefd en is de werkgever verplicht de nodige maatregelen te treffen om de naleving van deze regels te verzekeren.

  1. Nieuwe verplichting inzake telewerk

Het overlegcomité heeft bovendien een nieuwe maatregel getroffen teneinde de telewerkplicht te verstrengen en de controle ervan te vergemakkelijken. De werkgever zal in principe binnenkort een register moeten bijhouden.

Op basis van de informatie die wij momenteel in ons bezit hebben, zou dit register een elektronische vorm aannemen en de volgende informatie moeten vermelden:

  • het aantal werknemers dat in de onderneming wordt tewerkgesteld;
  • het aantal werknemers dat geen telewerk kan verrichten omwille van de aard van hun functie. Met andere woorden gaat dit om de functies voor dewelke telewerk onmogelijk is. Werknemers die gedeeltelijk van thuis uit werken zouden bijgevolg niet in het register moeten worden opgenomen.

Dit elektronisch register zou in principe en op basis van de informatie die wij momenteel in ons bezit hebben, vanaf zaterdag 27 maart 2021 op de website van de RSZ beschikbaar moeten zijn en de werkgever zou deze normaliter maandelijks moeten invullen. De werkgever zal de betrokken werknemers echter niet bij naam moeten registreren.

De bovenstaande modaliteiten werden echter nog niet opgenomen in een Ministerieel Besluit. We zullen dan ook, zodra het Ministerieel Besluit in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd, op dit onderwerp terugkomen.

  1. In de praktijk

In de praktijk heeft het overlegcomité een grotere controle aangekondigd op de naleving van de telewerkplicht, alsook op de toepassing van sancties in geval van niet-naleving.

Wij nodigen u dan ook uit om de maatregelen inzake telewerk die door de regering werden genomen na te leven en zullen uiteraard in de komende dagen terugkoppelen met meer praktische details over het register.

Indien u vragen heeft bij deze news, kan u uiteraard steeds contact opnemen met de juridische dienst via het adres legal@ssn.be

By Lindsay Barbera
Legal Advisor