EINDEJAARSGESCHENKEN

RSZ

De geschenken mogen gegeven worden in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques, maar moeten wel toegekend worden ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. Het bedrag van het geschenk mag niet meer zijn dan € 40 per werknemer per jaar. Dit bedrag kan vermeerderd worden met € 40 per kind ten laste.

Het begrip kind ten laste wil zeggen dat de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt.

Indien er een overschrijding van dit bedrag gebeurt, zullen de geschenken voor alle werknemers als loon beschouwd worden.

Voor de toekenning van geschenkcheques gelden bovendien volgende voorwaarden:

  • de cheques mogen enkel inruilbaar zijn bij bepaalde ondernemingen, die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de cheques;
  • de cheques moeten een beperkte looptijd hebben;

Opgelet, de cadeaus mogen niet in cash (« in een envelop ») uitbetaald worden aan de werknemers, maar wel via overschrijving op voorwaarde dat dit cadeau op de loonbrief vermeld wordt. 

Fiscus

Geschenken in natura, in geld of geschenkcheques zijn niet belastbaar voor de werknemer en fiscaal aftrekbaar voor de werkgever onder de volgende voorwaarden:

  • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen;
  • de toekenning gebeurt naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • het toegekende bedrag mag niet hoger zijn dan € 40 per werknemer per jaar, vermeerderd met € 40 per kind ten laste.

Voor geschenkcheques gelden daarnaast dezelfde voorwaarden als voor de RSZ.

In de praktijk

Als u een geschenk wenst toe te kennen, breng dan zeker uw Payroll Administrator op de hoogte door het soort cadeau en het bedrag op de prestatiestaat van december te vermelden. Dit voordeel moet namelijk op de individuele rekening van elke werknemer worden vermeld.

Indien u geschenkcheques wenst te bestellen, kan u dit doen via een erkende uitgever zoals bijvoorbeeld Sodexo of Edenred.

By Lauren Merens
Legal Advisor