NIEUWE VERPLICHTINGEN VOOR DE 'KLEINE STATUTEN'

Vanaf 1 januari 2020 zullen de personen die tewerkgesteld worden in het kader van de “kleine statuten”, dit wil zeggen de personen die een bezoldigde arbeid in het kader van een opleiding uitoefenen (IBO, FPIE,…) en de personen die een onbezoldigde stage uitoefenen (bijvoorbeeld een stage in het kader van hun studie), verzekerd dienen te worden voor arbeidsongevallen.

Daarnaast dient er, naargelang de situatie, een dimona aangifte uitgevoerd te worden hetzij door de werkgever zelf, hetzij door de opleidingsverstrekker. Afhankelijk van het type overeenkomst dient de dimona aangifte bovendien ook bijkomende inlichtingen te bevatten.

Opgelet, bovenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op reeds lopende overeenkomsten.

Indien u dus op dit moment een werknemer tewerkstelt in het kader van de kleine statuten, dient u contact op te nemen met uw arbeidsongevallenverzekeraar, opdat de betreffende werknemer gedekt zou zijn in geval van een arbeidsongeval, en dit vanaf 1 januari 2020.

By Lauren Merens
Legal Advisor