TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA VERLENGD TOT EN MET 31 DECEMBER 2021

Op 24 september 2021 heeft het federale kernkabinet beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid overmacht, die in het leven geroepen werd naar aanleiding van de coronacrisis, te verlengen tot en met 31 december 2021. Dit heeft tot gevolg dat er tot die datum een beroep kan gedaan worden op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona voor een werknemer in volgende situaties:

  • voor een werknemer waarvoor u, door de coronacrisis, tijdelijk in de onmogelijkheid bent om hem tewerk te stellen door een gebrek aan werk;
  • voor een werknemer die in quarantaine dient te gaan en die geen telewerk kan uitvoeren;
  • voor een werknemer die in opvang dient te voorzien van zijn kind wegens het sluiten van de school, het kinderdagverblijf, het opvangcentrum of de dienstverlening voor gehandicapten door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • voor een werknemer die in opvang dient te voorzien van zijn kind omdat zijn kind in quarantaine geplaatst is.

Afhankelijk van de concrete reden waarom een werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld, dienen specifieke voorwaarden en procedures te worden gerespecteerd. Wanneer u zich in één van bovenstaande situaties bevindt en u uw werknemer tijdelijk werkloos wenst te stellen, nodigen wij u dan ook uit om contact op te nemen met uw Payroll Administrator, die u hierover de nodige informatie kan bezorgen.

Tot slot vestigen wij er graag uw aandacht op dat wanneer u een beroep wenst te doen op tijdelijke werkloosheid overmacht corona, het belangrijk is dat u steeds de nodige bewijzen van de grond van deze overmacht kan voorleggen. De RVA voert immers steeds meer a posteriori-controles uit, waarbij zij, nadat de tijdelijke werkloosheid toegekend werd en nadat de betalingen van de uitkeringen plaatsvonden, nagaan of er al dan niet terecht gebruik gemaakt werd van de tijdelijke werkloosheid. Indien zij van oordeel zijn dat dit niet het geval is, kunnen zij sancties opleggen. Zo kunnen zij onder andere een geldboete opleggen voor het onterechte gebruik of de terugbetaling van de uitkering, die betaald werd aan de werknemer, vorderen. Het blijft dus zeker belangrijk dat, wanneer een beroep gedaan wordt op tijdelijke werkloosheid overmacht corona, er een oorzakelijk verband kan worden aangetoond tussen de tijdelijke werkloosheid en corona.

 

By Laetitia Roelandts
Legal Advisor