blijf op de hoogte

Filters

27.01.2021
Ten gevolge van de indexatie die vanaf 1 januari 2021 van kracht is in het paritair comité 323 (Aanvullend Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden), zijn de baremalonen en effectieve lonen gestegen met 0,95%
27.01.2021
Ten gevolge van de indexatie die vanaf 1 januari 2021 van kracht is in het paritair comité 100 (Aanvullend Paritair Comité voor werklieden), stijgen de werkelijke lonen (referentie 31/12/2019) met 1,44 %
27.01.2021
Ten gevolge van de indexatie die vanaf 1 januari 2021 van kracht is in het paritair comité 200, zijn de baremalonen en effectieve lonen gestegen met 0,95%
27.01.2021
Ten gevolge van de indexatie die vanaf 1 januari 2021 van kracht is in het paritair comité 336, stijgen de werkelijke lonen met 1,44 %
12.01.2021
Mijn medewerker komt terug van een rode zone, moet hij verplicht in quarantaine en kan hij desgevallend een beroep doen op werkloosheidsuitkeringen voor deze dagen van quarantaine
11.01.2021
In de sector van het notariaat hebben voltijdse werknemers recht op 3 sectorale vakantiedagen. Voor 2021 werden de 3 sectorale dagen vastgelegd door het paritair comité op volgende dagen
08.01.2021
Als u voor het jaar 2020 meer dan 41.390 EUR aan bedrijfsvoorheffing aangegeven hebt, kunt u voor het jaar 2021 geen driemaandelijkse aangiften indienen. De aangiften moeten dan op maandelijkse basis gebeuren
08.01.2021
Een gepensioneerde kan, onder bepaalde voorwaarden, zijn volledige pensioen behouden terwijl hij een beroepsactiviteit uitoefent
08.01.2021
Als gevolg van de negatieve index die op 1 januari 2021 van toepassing is, zullen de baremalonen en de effectieve lonen in de sector van het notariaat met 0,08% verminderen
06.01.2021
In het begin van het jaar worden talrijke bedragen geïndexeerd, waaronder ook de grensbedragen die van toepassing zijn op een loonbeslag en een loonoverdracht
04.01.2021
Vanaf 1 januari 2021 wordt het geboorteverlof opgetrokken van 10 naar 15 dagen
08.12.2020
Gezien de gezondheidscrisis dit jaar heeft mijn werknemer nog 10 niet-opgenomen vakantiedagen. Hij wil deze graag overdragen naar volgend jaar. Is dit mogelijk? En zo ja, aan welke voorwaarden?