blijf op de hoogte

Filters

19.07.2022
Zoals aangekondigd in onze news van 17 juni 2022 werd de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht niet verlengd. Werkgevers, die vanaf 1 juli 2022 gebruik wensen te maken van tijdelijke werkloosheid omwille van de gezondheidscrisis zullen zich dan ook, afhankelijk van de concrete reden waarom zij beroep wensen te doen op tijdelijke werkloosheid, ofwel dienen te beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ofwel wegens economische oorzaken. Voor wat de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht betreft, heeft de RVA ondertussen op haar website verduidelijkt dat in geval van annulatie of voortijdige stopzetting van een kamp of stage van een minderjarig kind van de werknemer om de verspreiding van het coronavirus te beperken, de werknemer een beroep kan doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
06.07.2022
In het paritair comité 100 hebben zich een aantal nieuwigheden voorgedaan, waarover u in deze news meer informatie kan terugvinden.
28.06.2022
Het SSN heeft besloten de samenwerking met Basware stop te zetten.
17.06.2022
De RVA heeft, in een persbericht, gepubliceerd op hun website op 14 juni 2022 aan het einde van de dag, verduidelijking gebracht aangaande de vereenvoudigde formaliteiten die vanaf 1 juli 2022 van toepassing zullen zijn op de verschillende systemen van tijdelijke werkloosheid.
14.06.2022
Wat indien de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, zoals aangekondigd door de overheid, niet meer verlengd wordt na 30 juni 2022?
31.05.2022
Wanneer een werknemer structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van zijn arbeidstijd aan thuiswerk doet, kan de werkgever aan de werknemer een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen. Sinds 1 februari 2022 kan deze maandelijkse vergoeding oplopen tot 134,71 EUR per maand. Wij hebben zojuist vernomen dat het maximumbedrag van deze vergoeding vanaf 1 april 2022 (met terugwerkende kracht) geïndexeerd en dus verhoogd werd tot 137,40 EUR per maand en met ingang vanaf 1 juni 2022 opnieuw geïndexeerd werd tot 140,15 EUR per maand.
18.05.2022
Ik wens deze zomer gedurende een maand beroep te doen op een student. Moet er een specifieke arbeidsovereenkomst worden ondertekend? Zijn er specifieke elementen waar op moet worden gelet?
11.05.2022
De fiscus wenst een preciezer idee te krijgen van de bedragen die aan de werknemers worden terugbetaald als “kosten eigen aan de werkgever”. Bijgevolg dienen de fiscale fiches vanaf het inkomstenjaar 2022 het volgende te vermelden: - de bedragen die aan de werknemers worden toegekend voor elke categorie van de vergoedingen kosten eigen aan de werkgever; - de kostenvergoedingen toegekend op basis van bewijsstukken. In de huidige news kan u meer informatie terugvinden met betrekking tot de kosten eigen aan de werkgever en de wijzigingen die op til staan.
26.04.2022
Mijn medewerker viert volgende maand zijn 65e verjaardag. Welke impact heeft dit op zijn arbeidsovereenkomst ?
23.03.2022
De federale regering heeft beslist om de vereenvoudigde procedure die tot het einde van deze maand van toepassing was voor de aanvraag tijdelijke werkloosheid omwille van corona, te verlengen van 1 april 2022 tot 30 juni 2022. Daarnaast werd ook beslist om dit vereenvoudigde regime uit te breiden naar tijdelijke werkloosheid die verband houdt met de oorlog in Oekraïne.
22.03.2022
Mijn werknemer heeft ontslag genomen, zijn opzegtermijn zal binnenkort aflopen, wanneer moet de Dimona uit dienst worden gedaan? Om hem te vervangen, neem ik bovendien een nieuwe werknemer aan, wanneer moet de Dimona in dienst worden gedaan?